Een moment…
Donate_Groenhof_Lisse_2018

Winsomgrenzen verhoogd voor behoud kortebaantoppers

Zoals tijdens de Kortebaanevaluatie bepleit zijn de Kortebaanbond en de Stichting NDR overeengekomen dat de winsomgrenzen waarbij paarden een starthandicap wordt opgelegd met ingang van 2019 worden verhoogd. De grenzen worden als volgt opgetrokken: €12.000 wordt €15.000, € 24.000 wordt €30.000. Paarden gereden door een leerlingpikeur mogen van de basisafstand starten zolang hun winsom tussen € 15.000 tot € 24.000 ligt (was €12.000 tot €18.000).

Deze aanpassing biedt volgens de Kortebaanbond een mogelijkheid om de smaakmakers langer voor de kortebaan te behouden. Ook de beperking van de 5m ontheffing na drie starts is belangrijk, omdat het leidt tot een gelijker speelveld. Verhoging van alle winsomgrenzen is bovendien logisch, aangezien de prijzengelden de afgelopen jaren zijn gestegen en paarden dus eigenlijk steeds sneller tegen een starthandicap aan liepen. We hopen dat we de toppers van de laatste jaren dankzij deze maatregel nog een aantal jaren op de kortebaan kunnen zien schitteren.

Details zijn te vinden op de pagina Kortebaanevaluatie 2018.

De Kortebaanbond hoopt met de verhoging van de winsomgrenzen topkortebaners als Donate Groenhof nog een tijd voor de kortebaan te behouden. (foto @ Maartje Brakenhoff)