Een moment…

Kortebaanevaluatie 2022

Op woensdag 26 oktober 2022 heeft het bestuur van de Kortebaanbond met een afvaardiging van de deelnemers een seizoensevaluatie gedaan. Op donderdag 10 november heeft een soortgelijke evaluatie plaatsgevonden met een delegatie van de SNDR. In de jaarvergadering van de Kortebaanbond op 29 november 2022 zijn de belangrijkste uitkomsten gedeeld met de leden. De betreffende verslagen vindt u hieronder: