Een moment…

Kortebaanevaluatie 2019

Op dinsdag 29 oktober 2019 heeft de Kortebaan-evaluatie van het seizoen plaatsgevonden. De deelnemers hebben het verslag ontvangen. In de jaarvergadering van de Kortebaanbond op 26 november 2019 zijn de belangrijkste uitkomsten gedeeld met de leden, incl. de hierover gemaakte afspraken met de SNDR, die deze –voor zover nodig– zal verwerken in reglementen en officiële bulletins.

Het integrale verslag van de KB-evaluatie is hier te downloaden.