Een moment…

De ‘Kortebaanbond’

De Bond van Harddraverijverenigingen en -Stichtingen in Nederland behartigt, sinds 1931, de belangen van alle bij haar aangesloten organisaties van kortebaandraverijen. Er vinden verdeeld over het land jaarlijks circa 25 kortebaandraverijen plaats. De organiserende verenigingen en stichtingen verschillen sterk van elkaar, evenals het karakter van de activiteiten die de draverijen omlijsten. Sommige organisaties zijn verantwoordelijk voor een omvangrijk programma (feestweek, dorpsfeest e.d.), andere houden zich uitsluitend bezig met de organisatie van de draverij. De ene organisatie werkt met een grote groep vrijwilligers, de andere met een klein team dat werkzaamheden uitbesteedt. Centraal staat overal de kortebaandraverij: de organiserende comités zijn alle lid van de bond, die het collectief vertegenwoordigt naar instanties als de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport (NDR) en wedaanbieder ZEturf. Daarnaast maakt de bond collectieve afspraken met toeleveranciers voor o.a. de start- en finishregistratie, en verleent assistentie en advies met betrekking tot alle denkbare aspecten van de organisatie van kortebaandraverijen. De organisatie van een draverij is immers aan strakke regels gebonden, waarbij de veiligheid van mens en dier voorop staat.

De bond is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 40634477. Het secretariaat van het bondsbestuur is gevestigd op het adres Zesweg 13, Wijchen.