Een moment…
Het meest succesvolle Nederlands gefokte paard van 2018: Eliot Charisma.

Kortebaanbond stelt fokpremie beschikbaar

De algemene jaarvergadering van de Kortebaanbond heeft op 27 november j.l. besloten om in 2019 een bedrag van ca. € 3.000 beschikbaar te stellen voor fokkers van Nederlandse harddravers die meedoen aan het kortebaancircuit. De Fokkersvereniging heeft mogen meedenken met dit initiatief en stelt ook een bedrag beschikbaar.

De bijdrage van de Kortebaanbond wordt opgebracht door van het inschrijfgeld per paard € 5 te reserveren voor de fokpremies. In 2018 telden de kortebanen totaal 614 starters. Indien er in 2019 evenveel paarden aan de start komen, zou dus 614 x € 5 = € 3.070 beschikbaar komen voor fokpremies. Het bestuur van de Fokkersvereniging heeft toegezegd om dit bedrag naar boven af te ronden naar een mooi rond getal. 

De eerste 4 paarden in de uitslag van een kortebaanwedstrijd krijgen resp. 5-3-2-1 punten voor het puntenklassement. Basis voor de toekenning van de fokpremies vormt dit puntenklassement aan het einde van een kortebaanseizoen. Aan de fokkers van de bovenste zeven NL-gefokte paarden in het eindklassement zullen fokpremies worden uitbetaald. Voor de winnaar zal ca. € 1.300 beschikbaar komen en dit bedrag ligt in de orde van 10% van wat de meest winnende paarden in de afgelopen seizoenen hebben verdiend. Ook op de langebaan bedraagt de fokpremie meestal 10%.

Verder is er afgesproken dat in de kortebaanprogramma’s de afstamming van de paarden en de namen van de fokkers zullen worden vermeld, net zoals op de langebaan.

Op deze wijze hopen beide organisaties de Nederlandse fokkerij te stimuleren, meer eigenaren en fokkers voor het kortebaancircuit te interesseren en meer eenheid te brengen tussen langebaan en kortebaan. In een reactie namens het Fokkersbestuur dankt voorzitter Hans Huiberts de leden en het bestuur van de Kortebaanbond voor deze besluiten: “Die vormen een belangrijke stimulans voor de drafsport en fokkerij in Nederland. De kortebaansport is niet alleen de bakermat van de drafsport, maar nu, meer dan ooit, ook een gelijkwaardig onderdeel ervan.”