Een moment…
Faustus_Micha_Brouwer_Schiermonnikoog_2018

Tekort aan leerlingpikeurs dreigt voor kortebaan

Het bestuur van de Stichting NDR heeft geen gehoor gegeven aan het pleidooi van de Kortebaanbond, naar aanleiding van de Kortebaanevaluatie 2018, om de leerlingstatus op de kortebaan weer los te koppelen van die op de langebaan. Afgelopen seizoen raakten Micha Brouwer en Finn Verkaik hun leerlingstatus kwijt door het bereiken van de grens van 30 langebaanoverwinningen. Zij moesten daardoor de strijd om het leerlingkampioenschap op de kortebaan voortijdig staken. Argument om voor de kortebaan een eigen grens van bijv. 5 overwinningen te hanteren, is het uiterst geringe aantal leerlingpikeurs dat nog beschikbaar is voor de sport. Het voorstel was om als leerling ten minste het kortebaanseizoen te mogen voltooien (vanuit eigen NDR-kring werd zelfs geopperd de twee voormalige leerlingpikeurs hun status op de kortebaan terug te geven). Het NDR-bestuur heeft echter besloten dat de grens van 30 overwinningen op de langebaan als vast ijkpunt gehanteerd zal blijven worden. Een positieve suggestie vanuit eigen NDR-kring om de kortebaan tot een verplicht onderdeel te maken van de opleiding tot pikeur heeft het, na raadpleging van de VDRP, ook niet gehaald.

Het bestuur van de Kortebaanbond is bijzonder ongelukkig met het besluit, omdat de weinige actieve leerlingen keihard nodig zijn op de kortebaan. Voorzitter Gerard Post Uiterweer: “Een inhoudelijk argument van NDR-zijde ontbreekt, de enige verklaring is dat men op de lange- en kortebaan dezelfde norm wil hanteren. Dat argument overtuigt ons niet. Je kunt je immers afvragen waarom het zweepverbod dat sinds 2017 op de kortebaan van kracht is, nog altijd niet geldt voor de langebaan. Dit is weliswaar het enige punt uit de evaluatie waarover KBB en NDR het grondig met elkaar oneens zijn, maar het is niettemin heel jammer en schadelijk voor de KB dat onze belangen hier compleet worden genegeerd. Dat intussen de deelname van leerlingen aan de kortebaan van groot belang is en blijft, met name voor paarden die op winsom staan, staat voor ons als een paal boven water. We kunnen alleen maar hopen dat de eigenaren en trainers dit ook inzien en hun leerlingen hiertoe gelegenheid bieden.”

Zie voor meer informatie de pagina Kortebaanevaluatie 2018.

Micha Brouwer boekte in 2018 zijn laatste KB-overwinning als leerling op Schiermonnikoog, met Faustus. (Foto @ Maartje Brakenhoff)