Een moment…

KB-wedstrijdreglement

In 2017 is het Kortebaanwedstrijdreglement voor het laatst geheel herzien. Het bestuur van de Kortebaanbond en het bureau van de NDR hebben toen in samenspraak –mede op grond van de uitkomsten van de Kortebaanevaluatie 2016 en de adviezen van de Kortebaan Adviescommissie– het oude reglement taalkundig volledig doorgelicht en gecontroleerd op consistentie met (en verwijzingen naar) andere reglementen. In 2018, 2019 en 2020 zijn slechts kleine wijzigingen uitgevoerd. In 2023 is met name de aangepaste startprocedure aanleiding geweest tot enige wijzigingen.

U kunt het Kortebaanwedstrijdreglement 2023 hier downloaden van de website van de Stichting NDR. Tevens is hier het OB-1 hoofdstuk Kortebaan van 8 mei 2023 te vinden. Voornaamste wijziging hierin is dat de 5 meter startontheffing voor paarden van 5 jaar en ouder zonder enige winsom op de kortebaan pas weer geldt na drie deelnames (zonder winsom).