Een moment…

KB-wedstrijdreglement 2020

In 2017 is het Kortebaanwedstrijdreglement voor het laatst geheel herzien. Het bestuur van de Kortebaanbond en het bureau van de NDR hebben toen in samenspraak –mede op grond van de uitkomsten van de Kortebaanevaluatie 2016 en de adviezen van de Kortebaan Adviescommissie– het oude reglement taalkundig volledig doorgelicht en gecontroleerd op consistentie met (en verwijzingen naar) andere reglementen. In 2018, 2019 en 2020 zijn slechts kleine wijzigingen uitgevoerd.

U kunt het Kortebaanwedstrijdreglement 2020 hier downloaden van de website van de Stichting NDR. Tevens is hier het OB-1 hoofdstuk Kortebaan van 10 augustus 2020 te vinden.