Een moment…

KB-wedstrijdreglement

In 2017 is het Kortebaanwedstrijdreglement voor het laatst geheel herzien. Het bestuur van de Kortebaanbond en het bureau van de NDR hebben toen in samenspraak –mede op grond van de uitkomsten van de Kortebaanevaluatie 2016 en de adviezen van de Kortebaan Adviescommissie– het oude reglement taalkundig volledig doorgelicht en gecontroleerd op consistentie met (en verwijzingen naar) andere reglementen. In 2018, 2019 en 2020 zijn slechts kleine wijzigingen uitgevoerd. In 2023 is met name de aangepaste startprocedure aanleiding geweest tot enige wijzigingen. In 2024 zijn slechts weer kleine wijzigingen aangebracht.

U kunt het Kortebaanwedstrijdreglement 2024 hier downloaden van de website van de Stichting NDR. Tevens is hier het OB-1 van april 2024 te vinden (het hoofdstuk Kortebaan is hierin voortaan geïntegreerd, en te vinden vanaf pagina 35). Voornaamste wijziging betreft de verhogingen van de winsomgrenzen per 2024. Deze zijn bij de winsomlijst al vermeld.