Een moment…

KB-wedstrijdreglement 2019

Met ingang van 2017 is het Kortebaanwedstrijdreglement geheel herzien. Het bestuur van de Kortebaanbond en het bureau van de NDR hebben in samenspraak –mede op grond van de uitkomsten van de Kortebaanevaluatie 2016 en de adviezen van de Kortebaan Adviescommissie– het oude reglement taalkundig volledig doorgelicht en gecontroleerd op consistentie met (en verwijzingen naar) andere reglementen. In 2018 en 2019 zijn slechts kleine wijzigingen uitgevoerd.

U kunt het Kortebaanwedstrijdreglement 2019 hieronder downloaden.