Een moment…

KB-wedstrijdreglement

In 2017 is het Kortebaanwedstrijdreglement voor het laatst geheel herzien. Het bestuur van de Kortebaanbond en het bureau van de NDR hebben toen in samenspraak –mede op grond van de uitkomsten van de Kortebaanevaluatie 2016 en de adviezen van de Kortebaan Adviescommissie– het oude reglement taalkundig volledig doorgelicht en gecontroleerd op consistentie met (en verwijzingen naar) andere reglementen. In 2018, 2019 en 2020 zijn slechts kleine wijzigingen uitgevoerd. In 2022 is een appendix aan het reglement toegevoegd, die ruimte biedt voor een alternatief wedstrijdverloop in het geval van te weinig paarden. De ‘Grand-16’ optie is verder niet echt van invloed op het wedstrijdreglement: in de appendix is geregeld hoe de herkansingsronde en de lotingen daarvoor in het schema passen.

U kunt het Kortebaanwedstrijdreglement 2022 hier downloaden van de website van de Stichting NDR. Een nieuwe versie volgt, maar zal afgezien van het vervallen van de Grand-16 variant niet veel veranderingen bevatten. Tevens is hier het OB-1 hoofdstuk Kortebaan van 24 mei 2022 te vinden. Het OB-1 voor 2023 zal aanpassingen bevatten zoals overeengekomen tijdens de evaluaties die het bestuur van de Kortebaanbond heeft gehad met een afvaardiging van de deelnemers, en met de Stichting NDR.