Een moment…

De klassementen

De resultaten van alle kortebaandraverijen van het seizoen zijn bepalend voor wie zich Kampioen Pikeur, Kampioen Leerling-pikeur en Kampioen Trainer mag noemen. Bovendien wordt op basis van deze resultaten bepaald welk paard de titel Kortebaner van het Jaar mag dragen. In 2020 vonden als gevolg van de coronacrisis maar twee kortebanen plaats, zodat is besloten de klassementen van 2020 en 2021 samen te voegen. Dat leverde in 2021 de eerste plaats op voor Rick Wester, eerste rijder van Stal De Groningers. Kampioen onder de leerling-pikeurs werd zijn broer Mats Wester. De titel Kortebaner van het Jaar was voor Chief One. Ook de eerste prijs in het trainersklassement ging naar Groningen. De eindstand in de klassementen 2020-2021 vindt u op Kortebaandraverijen.nl (PDF). De eerste prijs in het fokkersklassement was voor C. Krijnen, fokker van de extreem succesvolle kortebaners Eliot Charisma en Cesar Charisma.

PIKEURSKLASSEMENT

Voor de winnaar van het Pikeursklassement stelt de Kortebaanbond een premie beschikbaar van € 400,00. Winnaar wordt de rijder die over het gehele jaar genomen het hoogste aantal punten behaalt. Puntentelling: eerste geplaatst 5 punten, tweede 3 punten, derde 2 punten, vierde 1 punt.

Indien meerdere pikeurs met een gelijk aantal punten eindigen, is het aantal gewonnen eerste prijzen beslissend, etc. Punten kunnen alleen behaald worden door een pikeur die zijn paard, vanaf de eerste start in de betreffende kortebaandraverij, zelf dan wel  –indien 2 door hem gereden paarden tegen elkaar loten– door een gastpikeur, bij de laatste 4 paarden brengt.

LEERLING-PIKEURSKLASSEMENT

Voor het Leerlingpikeursklassement stelt de Bond een geldprijs van € 200,00 plus een ereprijs beschikbaar. Deze worden bij wijze van aanmoedigingsprijs toegekend aan de rijder met de status van leerling-pikeur, die over het gehele jaar genomen het hoogste aantal punten heeft behaald. Punten kunnen uitsluitend worden behaald indien het paard vanaf de eerste omloop wordt gereden. Een leerlingpikeur is uitgesloten van deelname aan het Pikeursklassement.

De puntentelling wijkt hier af van de andere klassementen. Bovendien is de puntentelling voor dit klassement gewijzigd ten opzichte van de voorgaande jaren. Naast een startpremie en punten per gewonnen rit, worden nu ook extra puntenpremies verdiend met finaleplaatsen:

Startpremie: 1 punt;
1e omloop: 1 punt per gewonnen rit;
Verdere omlopen: 2 punten per gewonnen rit;
Stilstaande nummers: geen punten.
1e plaats: 25 punten
2e plaats: 15 punten
3e plaats: 10 punten
4e plaats: 5 punten

Bij gelijke stand van het aantal gewonnen punten wordt, na afloop van de laatste kortebaan van het seizoen, de winnaar door middel van loting bepaald.

KORTEBANER VAN HET JAAR

Voor de eigenaar van het kortebaanpaard van het jaar stelt de Bond een ereprijs beschikbaar. De titel van Kortebaanpaard of Kortebaner van het Jaar komt toe aan het paard dat over het gehele seizoen het hoogste aantal punten behaalt. De puntentelling is daarbij dezelfde als voor het Pikeursklassement.

TRAINERSKLASSEMENT

De Bond houdt ook een trainersklassement bij. De puntentelling is daarbij dezelfde als voor het Pikeursklassement. Aan het winnen van dit klassement is ook alleen een ereprijs, geen geldprijs verbonden.

Prijsuitreiking Klassementen

De prijsuitreiking voor alle klassementen vindt plaats tijdens de jaarvergadering van de Kortebaanbond na afloop van het seizoen.