Een moment…

Gele Kanaries naar de kortebaan!

De afgelopen weken zijn er gesprekken gevoerd tussen initiatiefnemer van De Gele Kanaries Peter Delis en het bestuur van de Kortebaanbond. Daaruit is een plan voortgekomen waarmee de kortebanen zich verbinden aan De Gele Kanaries, en andersom. Iedere kortebaanvereniging of -stichting kan hier eenvoudig en tegen lage (of zelfs zonder) kosten aan meedoen.

De Gele Kanaries is een eigenarencollectief met 15 à 20 paarden bij verschillende (zowel kortebaan- als langebaan)trainers. Het collectief steunt op 300 aandelen van ieder € 1.200 incl. BTW per jaar, ofwel € 100 per maand. Voor die prijs kun je als liefhebber dus voor de duur van het seizoen 1/300 deel eigenaar worden en meedelen in het prijzengeld van ALLE paarden (na afdracht van 25% voor de trainer), gewonnen bij alle koersen op zowel lange- als kortebaan. € 100 per maand is een fractie van wat het kost om zelf alleen al één paard te onderhouden, maar het blijft voor de meeste mensen een flinke uitgave.

Voorgestelde aanpak per lokale vereniging/stichting:

  • Een vereniging met leden kan een soort extra-lidmaatschap introduceren (supervrienden, club van €100, etc.). Wie 12 leden vindt die het leuk vinden voor € 100 een heel jaar lang hun eigen paarden in actie te zien en volledig mee te delen in het prijzengeld (reële verwachting ca. 25% van de inleg, uitbetaling einde seizoen) is al volledig uit de kosten. De keuze voor een verdeelsleutel is uiteraard geheel vrij.
  • Men kan het ook in de sponsorpropositie verwerken: een sponsor kan een heel aandeel (1/300) kopen voor pakweg € 1.000 excl. BTW en daarbij aangeven de kanaries graag te zien starten op de door hen zelf gesponsorde kortebaan. Het kan uiteraard ook verdeeld over meerdere sponsors.
  • Een bestuur kan het aandeel ook uit de eigen middelen bekostigen. Het is een geweldig zinvolle investering in een goede relatie met diverse trainers, het helpt de kans op een vol deelnemersveld verhogen en de aanwezigheid van meer ‘eigenaren’ langs de baan is zeer stimulerend voor de wedomzet. Desgewenst kan er naar eigen inzicht ook een inkomstenbron voor de vereniging/stichting aan worden gekoppeld.

Leden van de Kortebaanbond kunnen zich melden bij Jasper de Jong, penningmeester van de Kortebaanbond. Individuele belangstellenden nemen het beste contact op met hun plaatselijke harddraverijvereniging of -stichting, maar worden desgewenst natuurlijk ook via de Kortebaanbond op weg geholpen.

* De transitiegelden zijn bestemd om gedurende een periode van drie jaar de positie van de kortebanen te helpen versterken in het licht van de sterk gereduceerde afdracht uit de totalisator. Dit initiatief draagt hieraan op verschillende manieren bij: 1) meer betrokkenheid van het publiek bij de paarden leidt tot hogere spelomzet 2) meer deelnemers aan de kortebaan heeft eenzelfde bij-effect 3) het versterkt de integratie tussen korte- en langebaansport wat uitwerkt in het belang van beide sectoren. 4) het biedt verenigingen de mogelijkheid het Kanarie-project te verpakken in wervingsprogramma’s voor leden en sponsoren om daarmee extra inkomsten te genereren (ter compensatie van de lagere toto-afdrachten) die ten goede kunnen komen aan de prijzengelden.