Een moment…

Ledenvergadering stelt jaarrekening 2023 vast

De Algemene Ledenvergadering van de Bond van Harddraverijverenigingen en -stichtingen in Nederland (Kortebaanbond) heeft op 28 november 2023 te Hillegom de jaarrekening en het bestuursverslag over 2023 goedgekeurd. Het jaarverslag is op deze website gepubliceerd en geeft een overzicht van de in het afgelopen kortebaanseizoen geleverde sportieve prestaties –waaronder het kampioenschap van pikeur Caroline Aalbers (foto)– , alsmede een verantwoording voor het financiële beleid van de bond. In de bijlagen zijn historische overzichten opgenomen van de werkelijk uitbetaalde prijzengelden en totalisatoromzetten, alsmede een overzicht van alle winnaars van de 26 kortebanen die in 2023 zijn verreden. U kunt het jaarverslag op deze site inzien en desgewenst downloaden.

Foto: Maartje Brakenhoff (bewerking)