Een moment…

Nieuwe locatie Venhuizen?

De harddraverij van Venhuizen verhuist mogelijk alweer naar een nieuwe locatie. Ging de kortebaan in 2019 eerst de hoek om van de Westerbuurt naar de Kerkweg, met ingang van 2023 lijkt het parcours definitief verplaatst te worden naar het Twijver, in het centrum van het dorp. Daar valt de draverij dan samen met de jaarlijkse kermis.

“We nemen het besluit om te verhuizen met pijn in ons hart”, zegt voorzitter Kees Komen tegen het Noordhollands Dagblad, maar “ik hoop dat er straks alleen maar winnaars zijn.” De beslissing is het gevolg van het wegvallen van de exploitant van de kermistent. Het bestuur ziet de verhuizing naar het centrum als de enige mogelijkheid om Pinkster 3 met de draverij voort te zetten. Komen: “Hier zijn de cafés De Roode Leeuw en ’t Ken-Net, dorpshuis Het Centrum en ook de meeste kermisattracties staan al. Bovendien zijn er stoepen aan weerskanten van de weg voor het publiek tijdens de draverij.”

Een delegatie van de Kortebaanbond heeft het Twijver al opgemeten en in principe geschikt bevonden. De baan wordt 280 meter lang. De draverij start bij het dorpshuis en stopt voor de Westerkerkweg. Het stalterrein mag worden ingericht bij het bedrijf van Koster op de Westerkerkweg. In het dorpshuis worden de officials en de gasten ontvangen. Voor de Vomar kan overdag het kinderprogramma en het horecapunt komen. Het bestuur is nu met alle betrokken partijen in gesprek om dit plan mogelijk te maken, waaronder de gemeente die nog akkoord moet gaan.