Een moment…

EC akkoord met ’transitievergoeding’ totalisatorinkomsten

Na enkele jaren stug overleg kwamen de Stichting NDR en de Kortebaanbond (KBB) in 2019 met het ministerie van Justitie en Veiligheid een compensatie overeen voor de inkomstenderving in de sport als direct gevolg van nieuwe wetgeving rond de kansspelbelasting en kansspelen op afstand. Voor de kortebaanverenigingen en -stichtingen als collectief werd € 250.000 beschikbaar gesteld om gedurende een periode van vier jaar de exploitatie zodanig aan te passen dat de organisaties weer de eigen broek kunnen ophouden. Aan de besteding van deze ’transitiegelden’ werden wel strikte voorwaarden gesteld. Bovendien was er nog een belangrijke ‘maar’: de Europese Commissie (EC) moest toetsen of met deze tegemoetkoming geen sprake zou zijn van ongeoorloofde staatssteun.

Na twee jaar geduld betrachten is er witte rook. De EC heeft geen bezwaren dus het geld mag eindelijk ook echt worden gebruikt. De leden van de Kortebaanbond hadden al ingestemd met de bestedingswijze voor het eerste jaar: een aanvulling ter grootte van het verschil tussen de ‘oude’ en ‘nieuwe’ afdracht uit de totalisator bij dezelfde omzet. Omdat de kortebaansport sinds de toekenning van de compensatie door nóg een diep dal is gegaan als gevolg van de coronacrisis, zal de besteding in de komende jaren in de eerstvolgende jaarvergadering van de KBB opnieuw op de agenda staan.

De vergoedingen over 2022 kunnen binnenkort worden uitgekeerd aan de leden van de Kortebaanbond die daarvoor in aanmerking komen. Alle kortebaanorganisaties krijgen persoonlijk bericht met een verantwoording van de berekening die de grondslag vormt voor de compensatie.

Klik hier voor de officiële verklaring van de Stichting NDR en de Kortebaanbond naar aanleiding van het oordeel van de Europese Commissie.