Een moment…

Arno Groenewegen koninklijk onderscheiden

Arno Groenewegen, die jarenlang als dierenarts verbonden was aan de kortebaan, is om gezondheidsredenen al enkele jaren in ruste. Op 26 april 2022 kreeg hij door Burgemeester drs. M.J. Bezuijen van de gemeente Zoetermeer, de versierselen uitgereikt behorende bij zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Arno Groenewegen was 50 jaar verbonden aan de drafsport: 30 jaar als bestuurslid van Harddraverij- en Renvereniging Nootdorp en 20 jaar als bestuurslid van de Stichting Kortebaan Nootdorp. Jarenlang was hij als dierenarts paraat bij de lange- en kortebaan. Ook was hij in een aantal functies verbonden aan de Wildbeheerseenheid Rijnland-Zuid. Namens het bestuur van de Kortebaanbond was secretaris Frans Jansen aanwezig bij de plechtige uitreiking van de welverdiende onderscheiding van ’onze’ sympathieke dierenarts.