Een moment…
Gedempte Zuiderdiep, Groningen (foto: Google)

Kortebaankalender 2022

De coronacrisis heeft de drafsport, en zeker de kortebaan als publieksevenement bij uitstek, zwaar getroffen. Met twee kortebaandraverijen in 2020 en uiteindelijk nog tien in 2021 is het vuurtje blijven branden, maar meer dan dat ook niet. De meeste kortebaanverenigingen en -stichtingen hebben tweemaal op rij hun publiek moeten teleurstellen. De totalisatoromzet, in 2019 nog goed voor een record van ruim € 1 miljoen, ging grotendeels in rook op. En het meest zorgwekkende is misschien nog wel dat er in 2021 nog maar 49 paarden aan de start zijn verschenen (in 2019 waren dat er 118). De eerste vraag is natuurlijk: kunnen en mogen we dit jaar weer koersen? Direct gevolgd door vraag 2: hebben we genoeg paarden?

Met een ambitieuze kortebaankalender voor 2022 (dat hopelijk als het postcoronajaar de boeken in gaat) is het zeer de vraag of we in de loop van het seizoen nog 24 paarden aan de start zullen krijgen. Enerzijds willen we natuurlijk maximale startmogelijkheden bieden: het prijzengeld op de kortebaan is aantrekkelijk, en investeren in kortebaanpaarden moet lonend kunnen zijn. Anderzijds: een tekort aan paarden zou in de drukke perioden van het kortebaanseizoen in het ergste geval tot annuleringen kunnen leiden. Dat moet ten koste van alles worden voorkomen.

Starten met 24 paarden, 16 paarden of een speciale ‘grand-16’
Het bondsbestuur heeft, in verband met dit mogelijke tekort aan paarden, een noodscenario ontwikkeld waarbij starten met 16 paarden –althans tijdelijk– de norm zal kunnen worden. Dat kan volgens het recht-toe-recht-aan verloop 16>8>4 maar om een volwaardig, middagvullend programma te bieden met maximale wedmogelijkheden is ook een ‘grand-16’ optie denkbaar. Wij zijn volop in gesprek met belanghebbenden, en verwachten hierover op korte termijn met de stichting NDR om tafel te gaan. Starten met 24 paarden is in het begin van het seizoen nog de inzet, en als dat goed uitpakt blijven we daar natuurlijk op inzetten.

Utrecht en Groningen
In 2022 staan twee extra (stads)kortebanen op de kalender: op de Utrechtse Maliebaan (za 24-09, zoals elke vijf jaar bij de lustrumviering van de Faculteit Diergeneeskunde van de UU), en op het Groningse Gedempte Zuiderdiep (zo 28-08, Gronings Ontzet; foto Google). Deze laatste kortebaan valt ongelukkig dicht op die van Schagen (ma 29-08) en Heemskerk (do 02-09), maar komt wél na ruim anderhalve week zónder kortebaan (Bemmel is de laatst voorafgaande, di 16-08). De overweging om Groningen toch op de kalender te zetten is ‘de aanval inzetten naar voren’. Hoe vaker er gekoerst wordt, des te meer kansen om prijzengeld te incasseren. Elke extra winnaar is er één. Als er 16 paarden starten op een kortebaan in plaats van 24, betekent dat minder startmogelijkheden. Maar als er extra kortebanen zijn, betekent dat dus méér winstmogelijkheden. Zo zoeken we de balans.

Uitgangspunt is het seizoen 2022 te starten met de gebruikelijke ‘max 24′ uitschrijving, gecombineerd met een scala aan impulsen om de toppaarden die op winsom staan en waarvoor een extra starthandicap dreigt, voor de kortebaan te behouden; om het inzetten op de kortebaan van nieuwe paarden, maar ook doorgewinterde langebaanpaarden, financieel zeer aantrekkelijk te maken; enzovoort. Zodra er definitief groen licht is voor het besteden van de gelden uit ons ’transitiefonds’ (tegemoetkoming overheid voor misgelopen totalisatorafdrachten), kunnen we hiermee een krachtig gebaar maken naar de drafsport om de kortebaan nóg aantrekkelijker te maken.