Een moment…

Tweemaal kortebaan op Duindigt

De leden van de Kortebaanbond zijn de afgelopen tijd naarstig op zoek geweest naar mogelijkheden voor de organisatie van enkele alternatieve ‘kortebaanachtige’ draverijen, als geste naar de professionals die dit jaar ernstig getroffen zijn door het gebrek aan start- en verdienmogelijkheden met hun kortebaanpaarden. Onder de deelnemers bleek een sterke voorkeur te bestaan voor échte kortebaanwedstrijden over 300 meter. De enige geschikte locatie daarvoor is renbaan Duindigt en daar gaat het, als er geen onvoorziene nieuwe coronamaatregelen zijn die roet in het eten gooien, op zaterdag 29 augustus en donderdag 24 september a.s. gebeuren.

In een enquête heeft een grote meerderheid van de kortebaanverenigingen en -stichtingen in Nederland ingestemd met het voorstel van de Bond om een deel van de contributie voor de organisatie te bestemmen. Bovendien heeft een aantal kortebaanbesturen een extra bijdrage naar draagkracht toegezegd om de organisatie en het prijzengeld mogelijk te maken.

Het bondsbestuur heeft ruggespraak gevoerd met verschillende trainers en eigenaren over de wenselijkheid van de plannen. Speed- en sprintkoersen op Wolvega en Alkmaar, hoewel in theorie goedkoper te organiseren dan een volledige kortebaan op Duindigt, zijn daaruit toch als minder optimaal naar voren gekomen. Omdat onze leden het doen voor de professionals in de sport, is ervoor gekozen het volwaardige kortebaanconcept voor 24 paarden in te zetten op de genoemde data.

Met de bijdragen van verschillende verenigingen en stichtingen heeft de Kortebaanbond voldoende budget beschikbaar om op zaterdag 29 augustus een kortebaandraverij te organiseren op renbaan Duindigt. Daarnaast heeft de Harddraverijvereniging Lisse & Omstreken het vaste voornemen om haar draverij van donderdag 24 september ook te laten verrijden op Duindigt. Lisse financiert deze kortebaan in principe zelf, zo nodig met enige ondersteuning vanuit de bond. Beide koersen op Duindigt zijn in principe voor publiek toegankelijk en beelden van de koers kunnen naar verwachting door middel van een live stream ook via internet worden gevolgd. 

Het bondsbestuur is op dit moment in gesprek met alle betrokkenen om de organisatie definitief voor te bereiden, nadere details over de invulling moeten nog worden uitgewerkt. Het vooruitzicht biedt wat in elk geval al wat bescheiden goede nieuws in een zwart koersjaar.