Een moment…

Stimuleringsregeling kortebaanstarters beëindigd

De stimuleringsmaatregel die de Kortebaanbond dit jaar heeft ingesteld om het starten op de kortebaan voor debutanten aantrekkelijker te maken, is beëindigd. Na de inschrijvingen van Hillegom is het tevoren vastgestelde budget uitgeput. Voor de stimuleringsmaatregel is tijdens de algemene ledenvergadering eind vorig jaar een bedrag van € 5.000,- beschikbaar gesteld. De eigenaar van elk nieuw gestart paard kon tijdens het kortebaanseizoen 2018 driemaal het inschrijfgeld van de Bond vergoed krijgen, zolang het niet meer dan € 750,- aan prijzengeld had verdiend.

In totaal zijn er in 2018 57 nieuwe paarden gestart. Hiervan hebben zes paarden binnen drie starts meer dan € 750,- verdiend. In totaal hebben 41 eigenaren van deze regeling gebruik kunnen maken. Gemiddeld hebben de eigenaren twee maal het inschrijfgeld vergoed gekregen.

Evaluatie
Tijdens de algemene ledenvergadering van de Bond eind november zal de stimuleringsmaatregel worden geëvalueerd en zal worden besloten of een soortgelijke maatregel ook in 2019 wordt voortgezet. Op grond van het feit dat het aantal unieke starters in 2018 dat van vorig jaar nog niet heeft bereikt, hecht het bestuur van de Kortebaanbond veel belang aan de debutanten.

(Op de foto van Maartje Brakenhoff: Janus Boshoeve debuteerde in Hillegom, maar won daar ook direct. De vrijstelling van het inschrijfgeld is hierdoor direct vervallen.)