Een moment…

Kortebaanbond betaalt inschrijfgeld debutanten

Tijdens de jaarvergadering van 28 november is besloten dat het bestuur een voorstel zou doen om deelname aan de kortebaan van nieuwe paarden, nieuwe eigenaren en eventueel nieuwe trainers te stimuleren. Hieruit is de volgende ‘subsidieregeling’ voortgekomen: het inleggeld (€ 42,35) voor debuterende paarden wordt voor hun eerste drie starts door de Kortebaanbond aan de eigenaren terugbetaald. De NDR int eerst, zoals gebruikelijk, het inschrijfgeld via de rekening-courant van de eigenaren en betaalt het door aan de verenigingen. Voor de verenigingen verandert er dus niets. Terugbetaling aan de inschrijvende partij vindt plaats in overleg tussen de bond en de betreffende deelnemer.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, gelden de volgende voorwaarden:

  • De regeling geldt alleen voor echte debutanten: paarden die nog niet eerder op de kortebaan zijn gestart (conform verrichtingenlijst NDR).
    Paarden die al eerder op de kortebaan zijn gestart, maar nog niets hebben gewonnen, komen niét in aanmerking.
  • De vergoeding wordt per paard maximaal drie keer uitbetaald. Bij de vierde start volgt reglementair vijf meter ontheffing, zodat de drempel tot inschrijving voor kortebanen optimaal wordt weggenomen.
  • De vergoeding vervalt zodra een paard 750 euro heeft verdiend. Bij twee kortebanen vlak na elkaar kan het zijn dat er na de inschrijving voor de volgende kortebaan meer dan 750 euro wordt gewonnen tijdens de direct voorafgaande kortebaan. De situatie bij de inschrijving is leidend, net als bij + vijf meter.
  • Het stimuleringsbudget voor inschrijving van debutanten is gelimiteerd op 5.000 euro (met een flexibiliteitsmarge van maximaal 10 procent). De regeling verloopt als het volledige budget is besteed.

Aan het eind van het seizoen wordt de maatregel geëvalueerd en het resultaat voor de jaarvergadering geagendeerd.