Een moment…

Za 7 oktober: Maliebaan

Eens in de vijf jaar doet het kortebaancircuit de Utrechtse Maliebaan aan. Een unieke locatie voor een kortebaandraverij. Vermeldenswaardig is ook de organisatie: aanleiding is de lustrumviering van de Diergeneeskunde Studenten Kring van de Universiteit Utrecht, die dit jaar 85 jaar bestaat. Wat het bijzonder maakt is dat deze draverij elke vijf jaar wordt georganiseerd en dat de organisatie het dus vrijwel altijd ‘voor het eerst’ doet. Tot nog toe kan men trots zijn op een traditie van uitstekend georganiseerde evenementen, net als de collega-studenten die ook eens in de vijf jaar de Dag van het Aangespannen Paard organiseren, op het universiteitsterrein De Uithof (laatste keer in 2016, volgende keer 2021).

Omdat ook veel deelnemers de locatie en terreininrichting van de Maliebaan misschien niet goed kennen heeft de organisatie nog eens precies aangegeven hoe de kortebaan voor deelnemers het best te bereiken is, en waar het stalterrein zich bevindt: “We adviseren vanuit alle richtingen aan te rijden vanuit de Biltstraat of Museumlaan, omdat het stalterrein dan gemakkelijk benaderd kan worden. Alle routebeschrijvingen vanaf de snelwegen leiden tot de rotonde bij de Waterlinieweg/N237/Sartreweg/Biltstraat. Neem vanuit deze rotonde de afslag richting de Bilstraat. Vanuit daar weg vervolgen naar de Museumlaan. Op de rotonde de 2e afslag naar de Maliebaan. De ventweg aan de stadskant van de Maliebaan is afgesloten en dient als stalterrein.”

Ook van alle andere kortebanen zijn de locaties van de stalterreinen inmiddels op deze site aangegeven. U vindt deze informatie onder ‘deelnemers’.