Een moment…
Thomas Bos

Geen zweep meer op de kortebaan

Bijna 5 jaar nadat een (kortstondig) zweepverbod op de kortebaan werd opgeheven wordt dit met ingang van het kortebaanseizoen 2017 weer ingevoerd. De zweep, die tot nog toe in het startvak mocht worden gehanteerd om de startprocedure te bespoedigen en vervolgens mocht worden meegevoerd maar verder niet gebruikt, is vanaf dit jaar weer helemaal taboe. Daartoe heeft het bestuur van de Stichting NDR onlangs besloten. Evenals de Kortebaanadviescommissie (KBAC) en de Vereniging van Draf- en Rensport Professionals (VDRP), is ook het bestuur van de Kortebaanbond bij de besluitvorming geraadpleegd. Onze bond heeft hierbij, zoals ook al in de jaarvergadering van 13 december 2016 aangegeven, een neutraal oordeel gegeven. Het is ons standpunt dat de regels omtrent zweepgebruik, en in het bijzonder de handhaving hiervan, een zaak zijn van de NDR en de professionals die verantwoordelijk zijn voor de jurering op de baan.

De NDR heeft het besluit breed beargumenteerd, maar de belangrijkste reden om de zweep van de kortebaan te verbannen lijkt toch dat het bijzonder moeilijk is om waar te nemen of de zweep tijdens de rit wordt gebruikt. “Het komt hierbij aan op directe menselijke waarneming en de daaraan gekoppelde actie (vlaggebruik). De jurering op de kortebaan is geen sinecure en blijft mensenwerk, waarbij de waarneming en onmiddellijke besluitvorming een cruciale rol spelen die uniek is binnen de sport.” Om het risico van onterechte bestraffing –óf oneerlijke bevoordeling door het achterwege laten hiervan– weg te nemen is het meevoeren van de zweep dus vanaf dit jaar niet meer toegestaan.

Het bestuur van de NDR refereert in een persbericht aan “diverse onduidelijke en discutabele situaties die niet bijdragen aan het imago van de drafsport.” Vermoedelijk doelt men onder meer aan de achteraf onterechte bestraffing van leerling-pikeur Thomas Bos (foto) in Hoofddorp. Niet alle deelnemers zullen blij zijn met de beslissing van de NDR, wat begrijpelijk is omdat de zweep in het startvak wel degelijk heeft bijgedragen aan een vlotte start (ook een doel dat ieder jaar weer bovenaan het prioriteitenlijstje van de kortebaan staat). In onze achterban van kortebaanorganisaties en bij het publiek zal, naar onze inschatting, over het algemeen sympathie bestaan voor het besluit.

Foto Thomas Bos: ©Maartje Brakenhoff