Een moment…
John de Leeuw, kampioen-zichzelf-loten

Als een pikeur tegen zichzelf loot…

De roep om het ‘sterretje’ klonk afgelopen seizoen sterker dan ooit: een stukje voorinformatie voor het spelend publiek, voor het geval een pikeur na de 1e omloop zichzelf als tegenstander loot. Net als vroeger zou de pikeur hiermee tevoren (met een sterretje, vermeld in het programma) moeten aangeven achter welk paard hij of zij blijft, zodat bij het afsluiten van weddenschappen de winkansen optimaal ingeschat kunnen worden. Een voortvloeisel uit de vaststelling dat de gastpikeur die de plaats achter ‘het andere paard’ inneemt vrijwel nooit wint (zie column ‘Fan van Jan’ van 31-10-16 op Kortebaandraverijen.nl). Kortebaankampioen John de Leeuw was in 2016 ook kampioen-tegen-zichzelf-loten: hij kwam ‘zichzelf’ maar liefst 10x tegen, op een totaal van 21x dat een pikeur dit overkwam. ‘Hoogtepunt’ was de kortebaan van Voorschoten, waar in de 2e omloop 3 pikeurs zichzelf lootten.

Het bestuur van de Kortebaanbond heeft in de kortebaanevaluatie 2016 met officials, deelnemers en andere betrokkenen gediscussieerd over de herinvoering van het ‘sterretje’. Daaruit bleek dat het voor deelnemers vaak een gok is om tevoren een keuze te maken, terwijl op de dag zelf net het andere paard in een betere vorm kan blijken te zijn. Om die reden is gekeken naar een alternatief, waarmee zowel de belangen van de deelnemers als die van het spelend publiek het beste gediend zijn. De uitkomst is een voorstel om de pikeurs niet alleen, zoals al jaren het geval is, in de 1e omloop ‘uit elkaar’ te loten maar dat met ingang van 2017 ook in de 2e, 3e en 4e omloop te doen – zo lang dat tenminste niet strijdig is met een ander voorschrift uit het reglement (bijv. de regels voor bijloten en/of een stilstaand nummer, die gerespecteerd moeten blijven worden). Als een pikeur met 2 paarden doordringt tot de beslissende omloop, is uit elkaar loten natuurlijk niet meer mogelijk.

De Kortebaanbond heeft het voorstel hiertoe ingediend bij het bestuur van de Stichting NDR, die hierover in de loop van januari een besluit verwacht te nemen.