Een moment…
Verhoging prijzengeld

Verhoging prijzengeld

Het prijzengeld op de kortebaan is in het algemeen hoog in vergelijking met de gras- en langebanen in Nederland, maar uit een presentatie van bondssecretaris Frans Jansen in de jaarvergadering van 13 december 2016 werd duidelijk dat de koopkrachtwaarde van de veelal constante prijzengelden in de loop der jaren sterk is achtergebleven. Om de aantrekkingskracht van […]

Kortebanen met 24 paarden

Starten met 24 paarden

De Kortebaanbond heeft tijdens de jaarvergadering van 13 december jl. haar leden voorgesteld met ingang van het kortebaanseizoen 2017 weer met maximaal 24 paarden te starten. Twee jaar experimenteren met maximaal 28 paarden aan de start leidde tot de conclusie dat het maar een klein aantal kortebanen lukte om 28 deelnemers te werven. Waar het wel lukte […]