Een moment…
Huldiging John de Leeuw als kampioen pikeur kortebaan 2016

13 december 2016: Jaarvergadering

Dinsdag 13 december 2016 vond in het Wapen van Assendelft te Assendelft de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats van de Bond van Harddraverijverenigingen en -stichtingen in Nederland. Aansluitend werden de kampioenen van het kortebaanseizoen 2016 gehuldigd: John de Leeuw (pikeur, foto), Danny den Dubbelden (leerlingpikeur), Hans Bot (trainer) en Stal de Groninger (eigenaar Barbert, kortebaner van het jaar). Na afloop van de jaarvergadering kreeg Hilgersom Tekstproducties, het bedrijf achter de website Kortebaandraverijen.nl gelegenheid om de ‘Kortebaan van het Jaar’ in het zonnetje te zetten: de eer ging dit jaar naar Purmerend.

De belangrijkste uitkomsten van de jaarvergadering:

  1. De kortebaandraverijen in 2017 worden uitgeschreven voor maximaal 24 paarden. In 2016 werd 19x uitgeschreven voor 28 paarden, maar het lukte slechts 9x om dat veld vol te krijgen. Kortebanen die er veel belang aan hechten met 28 paarden te starten, en er zeker van zijn een vol startveld te kunnen aantrekken zonder ‘omringende’ kortebanen het gras voor de voeten weg te maaien, kunnen dispensatie aanvragen bij de NDR. Het bondsbestuur heeft een voorstel met deze strekking ingediend bij de NDR, die er in januari een besluit over neemt.
  2. Kortebanen die daartoe de financiële mogelijkheden zien, is aangeraden het prijzengeld in 2017 tot maximaal 10% te verhogen en in elk geval de 5e prijzen te verhogen. Het minimum van € 100 is verhoogd naar € 150, maar een bedrag van € 200 als minimum verdient volgens de Bond de voorkeur.
  3. Het ‘sterretje’, waarmee een pikeur voor het geval hij zichzelf loot tevoren aangeeft met welk paard hij dan doorgaat, wordt niét heringevoerd. De roep vanuit het publiek om te waarborgen dat in elke rit echte strijd wordt geleverd is echter wél gehoord: het bondsbestuur heeft, met instemming van de ledenvergadering, aan de NDR voorgesteld met ingang van 2017 pikeurs niet alleen in de 1e, maar tot en met de 4e omloop uit elkaar te loten zolang dat niet in strijd is met andere voorschriften in het Kortebaan Wedstrijdreglement (KWR). De NDR neemt hierover in januari een besluit.
  4. De puntentelling voor het leerlingkampioenschap onder de pikeurs wordt aangepast. Bovenop de huidige puntentelling (startpremie 1pt, 1e omloop 1pt per gewonnen rit, daarna 2pt per gewonnen rit) worden met ingang van 2017 extra prestatiebonussen toegekend voor klassering bij de beste vier: 1e plaats 25pt, 2e plaats 15pt, 3e plaats 10pt, 4e plaats 5pt. Op basis van deze puntentelling was de kampioen leerlingpikeur van 2016, Danny den Dubbelden, overigens óók de onbetwiste kampioen geweest.