Een moment…
Huldiging John Dekker als winnaar kortebaan Utrecht 2016 met Casanova

De Kortebaankalender 2017 is klaar!

De Kortebaanbond heeft, in samenspraak met de NDR, de ‘kortebaankalender 2017‘ opgesteld. Onder voorbehoud is een nieuwe kortebaandraverij toegevoegd en wel in het Zuiderpark in Den Haag, op 21 mei 2017. Op 7 oktober vindt de 5-jaarlijkse draverij plaats op de Maliebaan in Utrecht, ook een bijzondere datum in de kalender.

Aan de kortebaandraverij in Den Haag gaan nog veel voorbereidingen vooraf, maar het gemeentebestuur heeft zich een belangrijk supporter getoond van het initiatief. Ook bureaumanager Cees Pluimgraaff van de NDR heeft zich er sterk voor gemaakt, zodat er voldoende grond is om 21 mei vast onder voorbehoud op de koerskalender te plaatsen.

De kortebaandraverij aangeduid als ‘Utrecht (DSK)’ is een van de twee 5-jaarlijkse kortebanen georganiseerd door de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. In 2016 werd er gedraafd op de Yalelaan bij het universiteitsterrein ter gelegenheid van de jubileumeditie van de Dag van het Aangespannen Paard (DAP). Komend jaar komt op het conto van de Diergeneeskundige Studenten Kring en wordt gekoerst op de prachtige Maliebaan. Daarmee wordt het seizoenseinde in 2017 extra spannend want de Utrechtse kortebaan valt precies 2 dagen voor de laatste kortebaan van het jaar, die op 9 oktober wordt verreden in ’t Zand.