Een moment…

Het wegvallen van kortebaandraverijen.nl

Helaas heeft de redactie van kortebaandraverijen.nl zich recent genoodzaakt gevoeld haar populaire website uit de lucht te halen. Een besluit dat breed wordt betreurd, maar dat we zullen moeten respecteren. Als Kortebaanbond hebben wij ons bereid getoond een helpende hand te bieden, maar wat wij te bieden hadden bleek niet genoeg om de site in stand te houden. Omdat er nogal wat verwarring is ontstaan over hoe het nu zo ver heeft kunnen komen, willen we hier toch een korte zakelijke weergave doen van de ontwikkelingen voorafgaand aan sluiting van de site.

ZEturf heeft jarenlang financiële steun verleend aan kortebaandraverijen.nl door middel van een provisieregeling. Accounts die bij ZEturf werden aangemaakt via doorlinks van kortebaandraverijen.nl leverden de site een aanzienlijke bonus op. Met deze verdiensten kon de redactie een belangrijk deel dekken van de kosten voor het iedere kortebaan weer ter plaatse verslag doen. In de aanloop van dit seizoen heeft ZEturf de samenwerking geëvalueerd en is tot de conclusie gekomen dat de aangemaakte accounts niet tot voldoende spel leidden om de uitgekeerde provisie te rechtvaardigen. Bovendien moet ZEturf per 1 juli voldoen aan aangescherpte wetgeving op het gebied van online gokken. Op grond van deze factoren heeft ZEturf de redactie laten weten de samenwerking niet, althans niet in dezelfde mate, te kunnen voortzetten.

Niet voldoende middelen

Het bestuur van de Kortebaanbond heeft aangeboden te kijken of een helpende hand kon worden geboden, al was snel duidelijk dat de bond niet de middelen heeft om de weggevallen inkomsten van ZEturf geheel of zelfs ook maar grotendeels te kunnen compenseren. Hiervoor zou ten minste een verviervoudiging van de contributie voor de leden van de Bond nodig zijn geweest.

Om die reden hebben wij als bestuur de redactie geadviseerd over mogelijkheden om de commerciële slagkracht van kortebaandraverijen.nl te versterken. Naar onze mening de enige manier om de continuïteit op langere termijn te waarborgen. Daarvoor had de Kortebaanbond naar draagkracht een bijdrage willen overwegen, maar kortebaandraverijen.nl heeft laten weten niet de man- of slagkracht te bezitten om onze adviezen over te nemen. Tegelijkertijd heeft men de site offline gehaald.

Alle feitelijke info vanaf heden op deze site

De informatie van kortebaandraverijen.nl wordt desondanks zeer gemist. Wij kunnen als Kortebaanbond de leegte onmogelijk invullen. Maar omdat alle gebruikelijke gegevens (programma, uitslagen, ritverlopen, klassementen) nu plotseling nergens meer op één plek te vinden waren, hebben wij een voorlopige oplossing gecrëeerd op onze eigen site. De capaciteit van de website is op dit moment nog gering, zodat de laadtijden wat kunnen oplopen. Wij hopen op uw begrip. We werken aan een upgrade van onze website, zodat u binnenkort sneller én overzichtelijker toegang hebt tot de actuele berichten.

Elke kortebaan wordt aangekondigd in de nieuwsberichten. Het programma wordt geplaatst zodra het bekend is. En na afloop worden de uitslagen en ritverlopen toegevoegd. Bovendien worden het pikeursklassement en het klassement Kortebaner van het Jaar bijgehouden.