Een moment…

Kamervragen over de Kortebaan!

Sinds de KB-besturen en de burgemeesters van de ‘kortebaangemeenten’ de handen ineen hebben geslagen, is er in de media veel aandacht geweest voor onze sector. Het bericht ‘Burgemeesters op de bres voor kortebaandraverijen’ dat medio september naar aanleiding van collectief overleg door diverse gemeenten is verspreid, heeft inmiddels geleid tot Kamervragen. De VVD-Kamerleden Helma Lodders en Rudmer Heerema hebben de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap naar aanleiding hiervan op 14 oktober schriftelijk scherpe vragen gesteld.

In de Kamervragen wordt specifiek verwezen naar een publicatie in de Oegstgeester Courant, een van de vele media die het persbericht hebben opgenomen. Na de gebruikelijke openingsvragen om de zaak te duiden vragen Lodders en Heerema onder meer aan de staatssecretaris en de minister: “Bent u zich ervan bewust dat kortebaandraverijen belangrijk zijn voor het behouden van de waarden en functies voor de betrokken gemeenschap?” en “Deelt u de mening dat de kortebaandraverijen omwille van deze wetswijziging niet mogen omvallen?”.

Ook informeren de Kamerleden naar het verloop van de gesprekken met de betrokken ministeries, waaraan de voorzitter van de Kortebaanbond heeft deelgenomen, samen met de directie van Runnerz en het bestuur van de Stichting NDR. Tijdens deze gesprekken is, volgens vertegenwoordigers van de sector, vooralsnog bijzonder weinig voortgang geboekt.

Er is ook aandacht voor het feit dat de kortebanen op de inzet van vrijwilligers draaien. “Bent u op de hoogte van de negatieve neveneffecten van de Wet Kansspelen op afstand (Wet KOA) op het voortbestaan van de op vrijwilligers draaiende organisaties van kortebaandraverijen?”, aldus Lodders en Heerema. Zij vragen de bewindslieden zich maximaal in te spannen om te komen tot een werkbare oplossing met betrekking tot het voortbestaan van de sector. Een hoopgevend initiatief dat we met aandacht zullen volgen.