Een moment…

Immaterieel Erfgoed: ga aan de slag met uw aanvraag

Tijdens de bijeenkomst met KB-bestuurders en burgemeesters van de zgn. ‘kortebaangemeenten’ in het gemeentehuis van Lisse op 6 september jl. was ook Leo Adriaanse, directeur van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, aanwezig. Hij legde uit dat de erkenning als ‘IE’ in belangrijke mate lokaal verankerd is en dat het daarom iedere kortebaanvereniging en -stichting past om zelf de eigen IE-status aan te vragen. Op zaterdag 2 november a.s. wordt in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem een ‘IE-dag’ (opent PDF!) gehouden, een aanrader voor alle kortebaanbesturen die met hun evenement in de Nationale Inventarislijst opgenomen willen worden.

Wilt u met uw vereniging of stichting op korte termijn werk gaan maken van de Immaterieel Cultureel Erfgoed-status? Secretaris Frans Jansen van de Kortebaanbond kan u hierbij adviseren. Hij bereidde onder meer de aanvraag voor van de Stompwijkse Paardendagen, die in 2014 als eerste erkenning ontvingen. Na Stompwijk, Medemblik en Voorschoten hebben inmiddels meer kortebanen, waaronder Hoofddorp (dat zich heeft aangemeld bij het Netwerk Immaterieel Erfgoed), het initiatief genomen.