Een moment…

Kortebaanevaluatie: dinsdag 7 november 2017, Assendelft

Het bestuur van de Kortebaanbond heeft de evaluatieprocedure dit jaar verkort en vereenvoudigd. Deze keuze is gemaakt omdat in 2016, door verschillende uitkomsten van achtereenvolgende bijeenkomsten, kortebaandeelnemers zich onvoldoende gehoord voelden. Omdat de kortebaan een gezamenlijke succesformule is (en moet blijven) van paardeneigenaren, -trainers en -rijders, keurmeesters en officials van de Stichting NDR en de gezamenlijke kortebaanorganisaties in Nederland en hun professionele partners, is ervoor gekozen als volgt te werk te gaan:

  • één evaluatiebijeenkomst in beperkte kring, met vertegenwoordigers van 4 groepen belanghebbenden: 1. kortebaanorganisaties 2. deelnemers (eigenaren, trainers, rijders) 3. functionarissen/NDR 4. contractpartijen (zoals BES, Runnerz);
  • insteek van deze evaluatie is bij voorkeur al zoveel mogelijk meteen tot besluitvorming komen. Er is een agenda opgesteld met punten ingebracht vanuit de 4 groepen, waarover desgewenst argumenten zijn uitgewisseld waarna op basis van gebleken consensus een gezamenlijk standpunt is bepaald;
  • discussiepunten waarover nog geen consensus kon bestaan, konden zo nodig in klein comité door delegaties uit de groepen 1, 2 en 3 (en zo nodig 4) nog verder worden uitgewerkt.

Het verslag van de evaluatie is hier te downloaden.