Een moment…

Enquêteformulier ‘Alternatieve kortebaandraverij(en)’

Het laat zich aanzien dat op zijn vroegst vanaf 1 september weer paardenkoersen worden toegestaan in Nederland, zowel op de langebaan als (in theorie) op de kortebaan. Daarbij moeten we voorlopig aannemen dat ook de 1,5-meterrichtlijn van kracht zal blijven.

Inmiddels hebben diverse kortebaanbesturen de conclusie getrokken dat het met deze beperking niet mogelijk is hun draverij door te laten gaan. Inclusief de kortebanen die vóór 1 september op de kalender stonden, betekent dit dat ten minste 80% van de kortebaandraverijen dit jaar niet doorgaat. Een grote strop voor de deelnemers en andere belanghebbenden.

Om de trouwe groep KB-eigenaren, trainers en rijders alsnog enige (extra) start- en winmogelijkheden te bieden, overwegen wij op een nader te bepalen datum en locatie (bijv. Duindigt of een andere locatie die daarvoor geschikt en beschikbaar is) een of meer kortebaanprogramma’s te laten verrijden: afhankelijk van de dan geldende regels al of niet zonder publiek, met een livestream via internet. Gedacht wordt aan een programma dat kortebaanbesturen mogelijkheden biedt zich op enige wijze te profileren (in de vorm van sponsoring van paarden, prijzen of anderszins), en mee te profiteren van de (naar verwachting relatief bescheiden) wedomzet via internet. Op de vorm en invulling wordt nog druk gestudeerd, maar alvorens wij hiermee verder gaan vernemen wij graag in welke mate uw bestuur bereid en in staat is dit initiatief te steunen. Daarom verzoeken wij u per bestuur onderstaand formulier in te vullen en aan ons te verzenden.

  Doordat de meeste kortebaandraverijen dit jaar niet doorgaan maakt de Bond substantieel minder kosten, m.n. aan de inzet van de Coördinator Stalterrein. Mag het Bondsbestuur wat u betreft in plaats daarvan (een deel van) de Jaarcontributie besteden aan de organisatie en/of het prijzengeld van een alternatief KB-programma om de sport te ondersteunen?

  Als ook uw eigen kortebaandraverij als gevolg van de coronacrisis niet kan doorgaan, is het enige lichtpuntje dat ook uw vereniging of stichting minder of geen kosten maakt. Bent u in principe bereid en in staat als sponsor of donateur een bijdrage te leveren aan het prijzengeld van een alternatief KB-programma? (N.B. Het antwoord verplicht u tot niets)

  Stel: er wordt een alternatief KB-programma gerealiseerd, met een livestream via internet en een mogelijkheid om uw kortebaan d.m.v. uw (sponsor)bijdrage op een nader te bepalen wijze exposure te bieden. Wat is dan uw reactie op de volgende vragen:

  Indien er (beperkt) publiek aanwezig mag zijn, hoeveel bezoekers uit uw kring van liefhebbers en lokaal KB-publiek zullen naar uw verwachting geïnteresseerd zijn dit programma bij te wonen?

  Verwacht u dat in uw KB-regio horeca-ondernemingen geïnteresseerd zijn de koers in hun zaak rechtstreeks te vertonen zodat KB-liefhebbers daar de wedstrijd kunnen volgen?

  Heeft u nog andere ideeën, overwegingen of bezwaren die u in dit verband met ons wilt delen?