Een moment…

Pikeurs loten vanaf 2017 minder vaak zichzelf

Het komend seizoen zal het minder voorkomen dat kortebaanpikeurs bij de loting voor een volgende omloop zichzelf als tegenstander treffen. Het bestuur van de Kortebaanbond kondigde eerder al aan te streven naar een oplossing waarbij het ‘zichzelf loten’ zoveel mogelijk zou worden beperkt. “Helemaal vermijden kunnen we het niet,” aldus voorzitter Gerard Post Uiterweer: “Als […]

Verhoging prijzengeld

Verhoging prijzengeld

Het prijzengeld op de kortebaan is in het algemeen hoog in vergelijking met de gras- en langebanen in Nederland, maar uit een presentatie van bondssecretaris Frans Jansen in de jaarvergadering van 13 december 2016 werd duidelijk dat de koopkrachtwaarde van de veelal constante prijzengelden in de loop der jaren sterk is achtergebleven. Om de aantrekkingskracht van […]

Kortebanen met 24 paarden

Starten met 24 paarden

De Kortebaanbond heeft tijdens de jaarvergadering van 13 december jl. haar leden voorgesteld met ingang van het kortebaanseizoen 2017 weer met maximaal 24 paarden te starten. Twee jaar experimenteren met maximaal 28 paarden aan de start leidde tot de conclusie dat het maar een klein aantal kortebanen lukte om 28 deelnemers te werven. Waar het wel lukte […]

Huldiging John de Leeuw als kampioen pikeur kortebaan 2016

13 december 2016: Jaarvergadering

Dinsdag 13 december 2016 vond in het Wapen van Assendelft te Assendelft de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats van de Bond van Harddraverijverenigingen en -stichtingen in Nederland. Aansluitend werden de kampioenen van het kortebaanseizoen 2016 gehuldigd: John de Leeuw (pikeur, foto), Danny den Dubbelden (leerlingpikeur), Hans Bot (trainer) en Stal de Groninger (eigenaar Barbert, kortebaner van het jaar). Na afloop van […]