Een moment…

“Protocol extreme weersomstandigheden voor paarden” van de Sectorraad Paarden

Dierenwelzijn is een topprioriteit bij de organisatie van kortebaandraverijen en andere paardensportevenementen, net zo goed als de volksgezondheid dat is voor het omringende gebeuren. Daar kunnen we in het kortebaancircuit over meepraten: in 2018 en 2019 hebben zich meermalen extreme weersomstandigheden (tropische temperaturen) voorgedaan, die kortebaanorganisaties voor moeilijke keuzes hebben gesteld. De Sectorraad Paarden heeft ny een duidelijk protocol opgesteld. Daarin is zo precies mogelijk beschreven welke normen en regels gehanteerd moeten worden bij het transport en de inzet van paarden onder extreme omstandigheden, en vooral waar de grenzen liggen. Een eenduidig ja of nee is meestal moeilijk te geven. Er komt altijd een afweging van meerdere aspecten bij kijken, die we in samenspraak met de Stichting NDR en de plaatselijke autoriteiten of veiligheidsregio zullen moeten maken.

Het protocol geeft als belangrijke in ogenschouw te nemen factoren aan:

De weersverwachting:

  • Als sprake is van een voorspelde tropische dag (buitentemperatuur > 30°C) is voorzichtigheid geboden. Het wel of niet door laten gaan van een evenement is afhankelijke van andere meespelende factoren, zoals wel of geen wind, wel of niet bewolkt, wel of geen schaduw op het terrein en wel of niet aanwezig zijn van voldoende drink- en koelwatervoorzieningen.
  • Als sprake is van een plaatselijk voorspelde buitentemperatuur > 35°C, moet een evenement worden afgelast. Soms is dit lastig want bij een meerdaags evenement waar de paarden al aanwezig zijn zouden de dieren dan op transport moeten en dat is ook niet de bedoeling. Er moet dus met verstand gehandeld worden.
  • Om discussies te vermijden wordt geadviseerd de app ‘Het weer in Nederland’ van de KNMI als onafhankelijke informatiebron te gebruiken.

Het tijdstip:

  • Als een evenement alleen in de ochtend plaatsvindt (voor 12:00 uur) of alleen in de avond (na 18:00 uur) speelt dit mee in de keuze een evenement wel/niet door te laten gaan.

De lokale omstandigheden:

  • Als het evenement plaats vindt in een omgeving met veel schaduw (grote bomen) en alle trailers en veewagens volledig in de schaduw kunnen worden geparkeerd is er wat meer mogelijk dan wanneer er niet voldoende schaduw op het terrein aanwezig is.

De conclusie is dat tussen de 27°-34°C de lokale weersverwachting, het tijdstip en de lokale omstandigheden bepalen of het verstandig is om een evenement wel/geen doorgang te doen vinden. Bij een voorspelde temperatuur > 35°C mogen in elk geval geen wedstrijden of andere evenementen plaatsvinden.

Het is raadzaam om bij voorspelde buitentemperaturen > 30°C het tijdschema aan te passen en deelnemers de vrijheid te geven om zich terug te trekken. Hierbij kan bijvoorbeeld worden vastgelegd dat de deelnemers het inschrijfgeld niet terugkrijgen, omdat hier sprake is van overmacht waar de organisator van een evenement ook geen schuld aan heeft en wel met alle kosten blijft zitten.

Download het volledige Protocol extreme weersomstandigheden voor paarden Sectorraad Paarden (versie 23 juni 2020) en maak dit onderdeel van uw organisatiedraaiboek.