Een moment…

KB-wedstrijdreglement 2017

Met ingang van 2017 is het Kortebaanwedstrijdreglement geheel herzien. Het bestuur van de Kortebaanbond en het bureau van de NDR hebben in samenspraak –mede op grond van de uitkomsten van de Kortebaanevaluatie 2016 en de adviezen van de Kortebaan Adviescommissie– het oude reglement taalkundig volledig doorgelicht en gecontroleerd op consistentie met (en verwijzingen naar) andere reglementen. Daarnaast zijn enkele reglementswijzigingen doorgevoerd, die met name betrekking hebben op:

  • verminderen van het aantal malen dat pikeurs na loting tegen zichzelf moeten uitkomen: hiervoor is in de 2e en 3e omloop de mogelijkheid tot ‘doorloten’ gecreëerd: een pikeur die zichzelf loot, krijgt een startnummer om zichzelf als tegenstander te ontlopen. Deze mogelijkheid wordt maar één keer per kortebaan geboden (2e of 3e omloop, bij 24 paarden) en is vanaf de vierde omloop niet meer van kracht. Zie artikel 6, lid VI en artikel 19, lid VI en verder.
  • het uitgangspunt dat in principe altijd met een even aantal paarden zal worden gestart: normaal gesproken met 24 paarden, maar bij onvoldoende aangegeven paarden zo nodig met 22, 20, 18 of 16 paarden. In uitzonderlijke gevallen kan op verzoek van een kortebaanorganisatie met 28 paarden worden gestart. Worden er bij een voor 28 paarden uitgeschreven kortebaan minder paarden dan 28 aangegeven, dan wordt met 24 paarden gestart. Zie artikel 16, lid III.
  • de toekenning van startnummers aan bijgelote paarden en stilstaande nummers: deze krijgen in de volgende omloop het laagste beschikbare even nummer (waarom zo nodig wordt geloot, volgende paarden krijgen dan de opvolgende laagste beschikbare even nummers, voor zover beschikbaar). Zie artikel 18, lid VIII.
  • het gebruik van de zweep tijdens de wedstrijd was al niet toegestaan, met ingang van 2017 heeft de NDR besloten dat de zweep ook in het startvak niet meer mag worden gebruikt. Daarmee is het meevoeren van de zweep in zijn geheel verboden. Zie artikel 24, lid IV.

U kunt het Kortebaanwedstrijdreglement 2017 hier downloaden.