Een moment…
Thomas Bos

Geen zweep meer op de kortebaan

Bijna 5 jaar nadat een (kortstondig) zweepverbod op de kortebaan werd opgeheven wordt dit met ingang van het kortebaanseizoen 2017 weer ingevoerd. De zweep, die tot nog toe in het startvak mocht worden gehanteerd om de startprocedure te bespoedigen en vervolgens mocht worden meegevoerd maar verder niet gebruikt, is vanaf dit jaar weer helemaal taboe. […]

Pikeurs loten vanaf 2017 minder vaak zichzelf

Het komend seizoen zal het minder voorkomen dat kortebaanpikeurs bij de loting voor een volgende omloop zichzelf als tegenstander treffen. Het bestuur van de Kortebaanbond kondigde eerder al aan te streven naar een oplossing waarbij het ‘zichzelf loten’ zoveel mogelijk zou worden beperkt. “Helemaal vermijden kunnen we het niet,” aldus voorzitter Gerard Post Uiterweer: “Als […]

kampioenschap-leerlingpikeurs

Wijziging klassement leerlingpikeurs

De leden van de Kortebaanbond hebben in hun jaarvergadering van 13 december 2016 besloten dat de puntentelling voor het klassement leerlingpikeurs met ingang van 2017 zal veranderen. Het kampioenschap bij de leerlingpikeurs wordt gezien als een aanmoedigingsprijs, maar vanaf dit seizoen zal de puntentelling toch iets meer gericht zijn op prestaties. Danny den Dubbelden werd in […]

Verhoging prijzengeld

Verhoging prijzengeld

Het prijzengeld op de kortebaan is in het algemeen hoog in vergelijking met de gras- en langebanen in Nederland, maar uit een presentatie van bondssecretaris Frans Jansen in de jaarvergadering van 13 december 2016 werd duidelijk dat de koopkrachtwaarde van de veelal constante prijzengelden in de loop der jaren sterk is achtergebleven. Om de aantrekkingskracht van […]

Kortebanen met 24 paarden

Starten met 24 paarden

De Kortebaanbond heeft tijdens de jaarvergadering van 13 december jl. haar leden voorgesteld met ingang van het kortebaanseizoen 2017 weer met maximaal 24 paarden te starten. Twee jaar experimenteren met maximaal 28 paarden aan de start leidde tot de conclusie dat het maar een klein aantal kortebanen lukte om 28 deelnemers te werven. Waar het wel lukte […]