Een moment…

Veilige baanaanleg: controleer en volg de checklist!

Sinds jaren vindt de aanleg van de kortebaanaccommodatie plaats aan de hand van de checklist, zoals die door voormalig KB-coördinator Jaap Poelstra is ontwikkeld en uitgebreid. Het waardevolle resultaat is een hoge kwaliteitsstandaard bij de baanaanleg en de veiligheidsvoorzieningen voor deelnemers en publiek. Toch blijft er altijd ruimte voor verbetering. Zo is er bij de KB-evaluatie vanuit de deelnemers aangedrongen op extra aandacht voor het afhakken van de baan, voor de veiligheid in het start- en uitloopvak en voor de bediening van de sluithekken. Vanuit de Stichting NDR kunt u dit jaar een vernieuwde ‘Kwako-lijst’ verwachten waarop de prioriteiten op dit gebied duidelijker zijn aangegeven, om het u gemakkelijker te maken de vinger op een eventuele zere plek te leggen.

De baankeuring zal met ingang van 2020, aan de hand van deze nieuwe Kwako-lijst, zo nodig met foto’s worden gedocumenteerd om het u makkelijker te maken verbeterpunten te borgen en blijvende maatregelen te treffen. Zodra het document gereed is, ontvangt u hierover uiteraard bericht. Vooruitlopend daarop het dringend advies aan uw bestuur om de ‘Checklist controle Kwaliteitseisen kortebaanaccommodatie’ die u afgelopen jaar na afloop van uw kortebaan heeft ontvangen van SNDR bureaumanager Cees Pluimgraaff. Staan daarin aandachtspunten vermeld die de veiligheid en kwaliteit op uw parcours kunnen verbeteren? Neemt u notitie van deze opmerkingen. Vanuit de Kortebaanbond zullen wij u zo nodig ondersteunen met de voorgestelde verbeterpunten. Veiligheid van mens en dier is prioriteit nummer 1 op onze kortebanen, dus maakt u er werk van. Paarden, pikeurs, trainers en eigenaren zijn u dankbaar!

Foto: Hekkenwerk is bepaald geen gekkenwerk. @Maartje Brakenhoff